Chúa Nhật XXII Thường Niên: Tinh thần của lề luật

Thái Hà (29.08.2021) – Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”. (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong bài “Mười căn bệnh làm băng hoại người Công giáo” đã lưu ý chúng ta về bệnh chuẩn mực trần tục: “Lấy tinh thần, não trạng trần tục làm chuẩn mực cho cuộc sống mình. Làm việc Chúa, nhưng không theo tinh thần Phúc Âm mà lại dùng tiêu chuẩn hoàn toàn trần tục để chuẩn định”.

Trong mọi quốc gia, tổ chức, tôn giáo, giữ luật lệ là việc rất quan trọng. Thế nhưng hôm nay, Đức Giêsu lại khiển trách những người Pharisêu và những người Do Thái khác vốn là những người rất chu toàn lề luạt. Quả thế, họ luôn chú ý giữ những khoản luật nhỏ nhất, nhưng lại chỉ dừng lại ở hành động bên ngoài mà quên mất tinh thần của luật.

Ngày nay, nhiều Kitô hữu chúng ta có nguy cơ coi đạo là một mớ lý thuyết phải biết, một số điều phải tin, một số luật phải giữ, một số đòi hỏi phải thực hành. Khi đó, lề luật bị biến thành gánh nặng đè lên vai nhau chứ không còn là luật yêu thương nhằm tôn vinh Thiên Chúa và bác ái với tha nhân. Tôn giáo bị giản lược thành một nếp sinh hoạt bề ngoài, mục đích của lề luật là ân sủng giúp con người được sống dồi dào hơn thì không được chú ý tới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một quả tim luôn cháy lửa mến Chúa yêu người, để chúng con sống đạo với đúng tinh thần yêu thương như Ngài dạy, thay vì chỉ giữ đạo theo hình thức bề ngoài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…