Chúa Nhật XXIII Thường Niên: Chọn lựa theo Đức Giêsu

Thái Hà (08.09.2019) –  Có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.  (Lc 14,25-33)

(ảnh internet)

Triết gia Aristotle nói: “Sự ưu việt không phải là tình cờ. Nó luôn là kết quả của ý định vững vàng, nỗ lực thực sự và hành động thông minh. Nó cho thấy sự lựa chọn sáng suốt giữa nhiều lựa chọn. Chính lựa chọn, chứ không phải sự tình cờ, quyết định vận mệnh của bạn.

Chọn lựa là điều kiện mà Đức Giêsu nêu lên đối với những ai muốn theo Người làm môn đệ. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: có rất nhiều người cùng đi với Đức Giêsu và Người mời gọi họ rằng: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Trở thành môn đệ Đức Giêsu là một đòi hỏi hết sức gắt gao, phải mất nhiều công sức. Do đó, cần phải đắn đo suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng xem mình có đủ nghị lực để theo Người hay không. Điều này đòi buộc một thái độ quyết liệt, phải biết đặt Người lên trên hết mọi sự, trên của cải vật chất, trên cả những người thân yêu hoặc ngay cả mạng sống.

Cuộc sống là lựa chọn, mà chọn lựa là từ bỏ. Từ bỏ làm ta sợ hãi và luyến tiếc, cảm thấy mất mát và tổn thương. Sự cắt tỉa nào mà lại không gây lại đau đỡn xót xa? Tựa như việc phải cắt bỏ một phần cơ thể để giữ lấy mạng sống, có những điều tốt cần phải bỏ để chọn một điều tốt hơn như: chọn trường học, nghề nghiệp, bậc sống. Nhưng nếu từ bỏ vì yêu thương ta sẽ không cảm thấy thiệt thòi, tiếc xót. Từ bỏ vì yêu thương sẽ làm ta cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những cơn cám dỗ trong cuộc sống đời thường, xin cho con có đủ sức chống trả và sáng suốt chọn Chúa là cùng đích mọi sự. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.