Chúa Nhật XXIV Năm C: Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15,1-10)

Một hôm, những người thu thuế và các người tội lỗi lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tục ngữ có câu: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại”. Qua câu tục ngữ trên, ông bà ta muốn dạy là: trừng phạt những kẻ mắc lỗi mà không biết ăn năn hoán cải mà vẫn tiếp tục sai lầm, và nên tha thứ cho những đã nhận ra lỗi lầm của mình. Từ những hình ảnh trong cuộc sống, chúng ta thử đưa vào đời sống đức tin xem như thế nào, cụ thể là qua trang Tin mừng vừa nghe.

Câu chuyện Tin mừng kể lại như sau: ” Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng”. Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta được biểu lộ qua Người. Người đến để đem lại sự tha thứ và ơn cứu độ cho chúng ta, vì trước mặt Chúa, ai ai cũng đều là tội nhân.

Thái độ của những người tội lỗi đến với Chúa và để nghe lời Chúa, cách nào đó cho thấy họ đã nhận ra thân phận của mình để chạy đến với Chúa. Họ cũng cần được Chúa xót thương cho thân phận yếu hèn của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn những người có lối sống tự cao tự đại, cứ tưởng bản thân họ là nhất, nên tự cho mình có quyền xét đoán người khác. Họ là những người Pharisêu như trang Tin mừng đã nhắc đến.

Hành động sám hối giúp chúng ta đến gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn, tuy nhiên trong đời sống đức tin, hành động sám hối còn là con đường dẫn chúng ta đến gần với Chúa và dễ dàng đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô như trang Tin mừng đã nói đến: “ Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” .

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhận ra mình là tội nhân trước mặt Chúa, để chúng con biết cần đến lòng thương xót của Chúa. Amen.

GKGĐ GP Phú Cường