Chúa Nhật XXIV Thường Niên: Đức Giêsu là ai

Thái Hà (12.09.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. (Mc 8,27-35)

Có một người ngoài Kitô giáo đã chỉ vào Thánh Giá và hỏi rằng: “Tại sao người Công giáo thờ một hình tượng ghê rợn và thê thảm như vậy?” Quả thật, đối với người đời thì hình khổ Thập Giá là một điều đáng kinh hãi. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại coi đó là phương thế duy nhất, dẫn đến sự sống.

“Đám đông nói Thầy là ai?”

Ngày xưa người Do Thái đã không nhận ra chân tính đích thực của Đức Giêsu nên đã đưa ra những câu trả lời sai về Người. Còn Đức Giêsu thì muốn để các môn để các môn đệ nhận ra chân dung đích thực của Đấng Cứu Thế. Từ đó các ông sẽ tuyên xưng, tín thác vào Đấng sẽ bị bắt, bị treo trên thập giá và bị giết chết, nhưng cũng chính nhờ đó mà Đấng ấy sẽ cứu chuộc và giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Người cũng mặc khải rằng: Ai muốn đi theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo. Bổn phận ấy đòi người ta phải sẵn sàng trung tín với Thiên Chúa cho đến chết.

Cuộc sống đạo của chúng ta cũng tương tự như thế. Để theo chân Đức Giêsu tiến lên đỉnh Canvê, chúng ta cũng phải trải qua bao gian lao vất vả. Thế nhưng, những gian khổ mà chúng ta phải trải qua chính là những phương thế thích hợp giúp chúng ta nên thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và quảng đại, để con hăng hái vác thập giá hằng ngày mà tiến bước theo Chúa. Amen.

Suy niệm Tim Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…