Chúa Nhật XXIV Thường Niên: Tha Thứ

Thái Hà (13.09.2020) – Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! ” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,21-35)

Thưa Thầy, nếu người anh em xúc phạm đến con thì con phải tha thứ mấy lần?

Anita và người chồng Ronnie quyết định chuyển đến Libya để làm từ thiện. Ngày 05.12.2013, Ronie bị một kẻ lạ mặt bắn chết. Sau đó, kẻ lạ mặt bị bắt. Trong bức thư của Anita gửi cho kẻ giết chồng mình, cô viết: “Tôi rất yêu chồng tôi, làm thế nào tôi có thể tha thứ cho bạn? Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta “hãy yêu thương kẻ thù” chứ không phải tìm cách trả thù họ”.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn Phêrô tha thứ nhiều hơn những gì ông nghĩ là hoàn hảo, và Người còn cho biết lý do để tha thứ qua dụ ngôn Tên mắc nợ không biết thương xót.

Lý do thúc đẩy chúng ta tha thứ cho anh em mình phải xuất phát từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, chứ không phải vì anh em biết điều xin lỗi, cũng chẳng phải vì chúng ta cao thượng, nhân từ. Dụ ngôn cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa, khi Người sẵn sàng tha cho chúng ta “những món nợ” lớn gấp vạn lần “những món nợ” mà người anh em mắc nợ chúng ta. Vậy, tại sao chúng ta không thể tha thứ cho người anh em mình?

Cầu nguyện: Xin Chúa dại chúng con biết quảng đại tha thứ cho những người anh em xung quanh, như Chúa vẫn luôn tha thứ cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…