Chúa Nhật XXIX Thường Niên: Hơn cả bổn phận

Thái Hà (17.10.2020) – Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.
Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”

Nhưng Ðức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Ðưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!” Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. Và Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xêda”. Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. (Mt 22,15-21)

Thánh Giêrônimô nói rằng: “Phần chúng ta, chúng ta hiến dâng những gì chúng ta có thể; phần của Thiên Chúa, Người sẽ chu cấp những gì chúng ta không thể”.

Một số người Pharisêu đã gài bẫy Đức Giêsu bằng câu hỏi có được nộp thuế cho Xêda hay không. Trong hoàn cảnh đó, Đức Giêsu không thể trả lời có và cũng không thể trả lời không. Đức Giêsu biết rõ điều này, Người đã dùng một đồng tiền để minh họa cho câu trả lời với hai chiều kích: “Của Xêda, trả về Xêda; Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Trước câu trả lời này, những người Pharisêu đã phải xấu hổ bỏ đi. Ngày nay, câu trả lời của Đức Giêsu cũng là một lời giải đáp cho một số vấn nạn trong cuộc sống của nhiều người Kitô hữu. Không ít người vì quá bận bịu với công việc đời thường, nên đã xao nhãng tương quan với Thiên Chúa. Là con người bình thường, ai cũng phải có trách nhiệm đối với gia đình, người thân, họ hàng và xã hội. Hơn nữa, là Kitô hữu, chúng ta không thể bỏ qua trách nhiệm đối với Thiên Chúa. Tương quan với Thiên Chúa chính là sự sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Chúng ta biết rằng trên Thánh Giá, Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã gánh hết mọi tội lỗi của con người. Người đã chết thay cho mỗi người chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại không biết đáp trả với Thiên Chúa? Chẳng lẽ chúng ta đến với Người chỉ vì bổn phận mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con đến với Chúa như một sự gượng ép, đến với Chúa mà lòng còn đầy rẫy những toan tính. Tâm hồn chúng con còn quá nghèo nàn tình thương đối với nhau. Xin cho chúng con nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa để biết quan tâm đến người khác và hiến dâng tất cả cho Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…