Chúa Nhật XXV Thường Niên: Người phục vụ

Thái Hà (19.09.2021) – Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? ” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,30-37)

Một ký giả người Mỹ đã phỏng vấn Mẹ Teresa Calcutta rằng: “Làm thế nào Mẹ có thể thành công trong công việc giúp đỡ những người nghèo khổ này?” Mẹ Têrêsa trả lời: “Chúng tôi không phục vụ để tìm kiếm thành công, nhưng chúng tôi phục vụ là để làm chứng cho công việc của Chúa”.

ĐIều mà Đức Giêsu muốn các môn đệ thi hành, đó là mặc lấy thân phận của người tôi tớ. Mỗi người hãy hết lòng phục vụ tha nhân. Việc trở nên bé nhỏ, luôn sẵn sàng chăm lo, quan tâm đến nhu cầu của người khác, tận tình hỏi han, chia sẻ hay đôgnf hành với những người nghèo khổ, đói khát, bần cùng, không nơi nương tựa, là điều các môn đệ cần phải có nơi những người muốn dấn thân theo Chúa. Đức Giêsu muốn các ông phải biết tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Qua đó, các ông mới kín mục được tình thương mà chính Đức Giêsu dành cho mình. Khi muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu, mỗi người cần học biết tinh thần của các môn đệ xưa kia. Đức Giêsu đã làm tất cả những gì Người có thể để cho dân chúng thấy tình yêu của Thiên Chúa luôn tuôn đổ xuống trên mỗi người, ddặc biệt là với những ai đang đau khổ, bệnh tật, tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn hết lòng phục vụ anh em mình để nhờ đó mà nhiều người biết đến Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…