Chúa Nhật XXVI Thường Niên: Làm cớ

Thái Hà (26.09.2021) – Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. (Mc 9,38-43.45.47-48)

Lần kia, tại nhà nguyện Thánh Mácta, Đức Giáo hoàng Phanxicô ra lời khuyên cho các tín hữu “hãy chặt tay”, “móc mắt đi” nhưng “đừng làm cớ vấp ngã cho những kẻ bé mọn”, hướng tới người công chính, những người phó thác cho Chúa, những người hoàn toàn tin.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói về những người gây cớ vấp ngã, không nói từ “gương mù” nhưng nó được ngầm hiểu: chính cái cờ là gương mù cho người tin sa ngã. Và gương mù có thể là hành động không theo lời nói, là một lối sống hai mặt, sống kiểu nước đôi…

Đức Giêsu nghiêm khắc voeí việc tạo cớ cho người khác vấp phạm. Người lên án những cá nhân, những đoàn thể tạo ra chướng ngại cho tha nhân trên hành trình đức tin. Đức Giêsu mời gọi chúng ta tháo cởi và lột bỏ những hàng rào làm chậm tiến trình nên thánh của tha nhân. Người Kitô đầy đủ chi thể mà mù lòa trong đức tin thì thà cụt tay, mất chân mà được vào cõi sống còn hơn có đủ. Tuy Chúa không đòi bỏ chi thể theo nghĩa đen, nhưng liệu chúng ta có dám quyết liệt theo con đường Chúa mời gọi. Gỡ bỏ ung nhọt, thân xác mới nên thanh sạch vẹn toàn đúng nghĩa. Bỡ bỏ nhọt ung, tâm hồn mới lành lặn để đi vào sự sống đích thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho căn tính Kitô nơi con luôn được hiện rõ để con có thể làm gương sáng cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…