Chúa Nhật XXVII Thường Niên: Sự vô ơn

Thái Hà (04.10.2020) –

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! ” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? ” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ. (Mt 21,33-43)

Mặc dù ca dao tục ngữ Việt Nam có nhiều câu răn dạy Người ta phải có lòng biết ơn như: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây…” nhưng thực tế ngày nay, với ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, trên báo chí xuất hiện một số câu chuyện về thói vô ơn. Biểu hiện của thói vô ơn mà chúng ta rất thường gặp đó là nhiều người rát lười nói hai chữ “cams ơn” khi được giúp đỡ, mặc dù đó chỉ là hình thức. Dường như họ sợ rằng nói thế là thừa nhận mình mang ơn, trong khi họ thật sự được giúp đỡ.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng đề cập đến chủ đề về sự vô ơn của các tá điền, hình ảnh tượng trưng cho những chức sắc lãnh đạo trong dân Do Thái thời Đức Giêsu. Dâng Do Thái chính là “vườn nho” mà ông chủ Thiên Chúa, là những ngôn sứ được cử đến để nhắc nhở họ. Sự vô ơn của họ lên tới cực độ khi họ giết luôn cả Đức Giêsu, là Con Một Thiên Chúa.

Mỗi Kitô hữu chúng ta hãy năng xét lại thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa, với tha nhân. Thiên Chúa luôn yêu thương, săn sóc chúng ta nhưng lắm lúc chúng ta lại vô ơn chối bỏ tình yêu của Người. Đó là khi chúng ta không sống theo Lời Chúa và giáo huấn từ các vị đại diện của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chúng con biết Chúa yêu thương chúng con. Nhưng chúng con chưa cố gắng đủ để trung tín với Chúa và cộng tác tích cực để làm cho nước Chúa sinh hoa lợi. Xin Chúa thứ tha và ban thêm sức mạnh giúp chúng con hoán cải và trở nên người tá điền trung tín của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…