Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: Khước từ

Thái Hà (11.10.2020) – Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. (Mt 22,1-14)

Theo một thống kê, hiện nay ở Châu Âu (trừ nước Ý), nhưng người tự nhận mình là Kitô hữu, nhưng thỉnh thoảng đến nhà thờ thì chiếm số lượng lớn hơn những người có thực hành đạo, thường đi nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần. (Theo radiovaticana.va)

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, Chúa Giêsu đã biết trước được những bận rộn, lo toan của con người: “Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn”. Ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Chẳng mấy ai quan tâm đến bàn tiệc Nước Trời. Họ choi trọng công việc kiếm tiền hơn là đến với bàn tiệc Thánh Thể. Ngày nay, nhiều người dường như đã lãng quên Thiên Chúa. Ngay cả những gì Thiên Chúa ban cho họ, họ cũng không nhận biết mà tạ ơn Người. Họ đã thần thánh hóa đồng tiền. Đồng tiền đã che khuất mắt của họ, làm lu mờ lý trí của họ, đến nỗi họ không còn nhận biết Thiên Chúa nữa thì làm sao có thể đến với bạn tiệc Thánh Thể được. Phải chăng đối với họ, dường như “Thiên Chúa đã chết?” Hay phải chăng, họ đã khước từ Thiên Chúa, đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng tha thiết mời gọi chúng con đến với bàn tiệc Thánh Thể. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con đã mải mê với công việc mà khước từ lời mòi gọi của Chúa. Xin ban thêm cho chúng con lòng yêu mến Chúa, để mỗi ngày chúng con biết năng đến với Cháu hơn trong bí tích Thánh Thể. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…