Chúa Nhật XXX Thường Niên: Sáng đôi mắt đức tin

Thái Hà (24.10.2021) – Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! ” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! ” Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây! ” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! ” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! ” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. (Mc 10,46-52)

Một nhóm sinh viên tổ chức tham quan mỏ than Scottish ở Anh Quốc. Mỗi sinh viên được phát một nón bảo hộ của thợ mỏ, đằng trước nón có gắn bóng đèn nổi với một bình điện đeo ở thắt lưng. Người hướng dẫn đưa họ vào buồng thang máy xuống tận đáy hầm than. Tới nơi, ông đề nghị các sinh viên bật đèn trên nón bảo hộ vì con đường dẫn đến khu khai thác tối như mực. Nhưng trước khi nhóm sinh viên đến khu khai thác, người hướng dẫn nói: “Các bạn hãy tắt tất cả các đèn trên nón”. Mọi người làm theo. Trong tăm tối, chẳng ai thấy gì cả, họ bắt đầu sợ hãi. Rồi người hướng dẫn nói một câu khiến các sinh viên phải nhớ mãi: “Đây là tình trạng của những người mù”.

Các sinh viên trong câu chuyện trên đã hiểu sự thống khổ của người mù. Họ không chỉ khổ trong thân xác mà còn khổ trong tâm hồn. Nhưng trong nỗi thống khổ ấy, anh mù Batimê trong Tin Mừng hôm nay lại sáng con mắt đức tin, vì anh nhận ra Đức Giêsu là “con vua Đavít” – Đấng Cứu Thế – Người có quyền năng để chữa anh khỏi mù lòa. Trong khi đó, những người sáng mắt chung quanh Đức Giêsu lại không thấy và nhận ra điều đó. Với đôi mắt đức tin, anh không sợ bị cấm cản, dọa nạt. Anh lớn tiếng kêu xin một cách thống thiết. Và với đoi mắt đức tin, anh liệng bỏ tấm áo choàng, vốn là phương tiện cho anh sinh sống qua ngày. Anh từ bỏ thân phận mù lòa, đời sống tối tăm tội lỗi để nhận lãnh ánh sáng của chân lý và tình yêu nơi Đức Giêsu. Còn mỗi người chúng ta hôm nay thì sao? Liệu chúng ta có nhận ra Đức Giêsu đang hiện diện, để kêu xin với Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” hay không?

Cầu nguyện: Xin Chúa cho mắt tâm hồn chúng con được sáng, để chúng con tin nhận và tuyên xưng Ngài là tình yêu và là sự sống đích thực trong cuộc đời chúng con. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…