Chúa Nhật XXXI Thường Niên: Lòng nhân từ

Thái Hà (03.11.2019) –  Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,1-10)

“Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”

Hội từ thiện kia xây dựng một ngôi trường nhằm giúp cho những thiếu niên hư hỏng hoán cải. Khi bàn đến những chi tiết trong việc điều hành trường như mua sắm phương tiện, thuê mướn giáo viên v.v… một hội viên phát biểu: “Chúng ta đừng ngại tốn kém. Chỉ cần hoán cải được một thiếu niên thôi thì tốn bao nhiêu cũng đáng”. Một người khác hỏi tại sao thì ông này đáp: “Bởi vì thiếu niên hư hỏng ấy là con của tôi”.

Thánh Luca đặc biệt quan tâm đến chủ đề về lòng nhân đức của Đức Giêsu. Quả thế, trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu quả quyết rằng Người đến không phải để kêu gọi những người công chính, song là những tội nhân. Ông Dakêu là một người Publicanô, là người đứng đầu các người thu thuế thành Giêrikhô. Ông giàu có, nhtưng lại bị đồng bào khinh dể và coi như tội nhân. Trái với thái độ của người Do Thái, Đức Giêsu đã dừng lại trước cửa nhà Dakêu và gọi ông. Xúc động trước lòng nhân từ của Đức Giêsu, ông Dakêu quyết đinh thay đổi cuộc đời và hứa đến bù gấp bốn điều ông đã chiếm đoạt của người khác. Ông Dakêu đã cho đi của cải của mình, và ngay lập tức, ông đã thay thế của cải trần gian bẳng của cải Nước Trời.

Đức Giêsu không loại trừ một ai, người nghèo cũng như người giàu. Người không bị tác động bởi những thành kiến nhân loại, và Người thấy trong mỗi chúng ta một linh hồn cần được giải thoát. Lòng nhân từ của Đức Giêsu không làm cho tội bớt nặng đi, nhưng luôn tha thứ nhằm cứu thoát tội nhân, cho họ có khả năng chuộc lỗi và hối cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót giải cứu chúng con khỏi bóng tối của đam mê, tội lỗi. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.