Chúa Nhật XXXI Thường Niên: Những việc nhỏ

Thái Hà (07.11.2021) – Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,38-44)

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dù chỉ sống vỏn vẹn 24 năm trên trần gian, và chỉ 9 năm sống âm thầm trong dòng Cát Minh, nhưng đã trở thành một vị thánh vĩ đại trong các hàng thánh. Ngài vĩ đại đến độ, ngay sau khi qua đời, danh tiếng ngài đã vang lừng khắp thế giới, và một phong trào những người muốn đi theo con đường của Ngài đã lan rộng khắp nơi. Vậy điều gì đã khiến Têrêsa trở nên vĩ đại như thế? Thưa, đó là vì “tình yêu”. Chị biết rất rõ giá trị của những việc làm vì yêu mến Chúa: “Với lòng kính mến Chúa thì dù cúi xuống đất nhặt một cuộn cây kim nhỏ, tôi cũng cứu được một linh hồn”.

Khi Đức Giêsu quan sát đám đông dâng cúng tiền bạc cho Đền Thờ, Người không nhìn cái bề ngoài, nhưng là thấy tận đáy lòng. Tiền của bà góa nghèo có đáng là gì nếu đem so với những tài sản dâng cúng khác. Tuy nhiên, con người được nên ân nghĩa với Chúa không phải vì của dâng cúng mà do bởi tấm lòng. Thiên Chúa cần lòng nhân chứ đâu cần hy tế. Chẳng lẽ, Thiên Chúa là đấng dựng nên vũ trụ trời đất mà lại cần lễ vật nhỏ nhoi của con người. Chính lòng mến chân thành làm nên công phúc của con người trước mặt Thiên Chúa.

Vì thế, mỗi việc làm mà mỗi người chúng ta dâng cho Chúa, hãy làm với tấm lòng con thảo, thành kính và khiêm nhường. Hãy để cho chúng ta nên bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Hãy nhìn nhận thân phận phàm nhân tội lỗi, và thừa nhận chúng ta cần được Chúa xót thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết cố gắng hoàn thành những công việc hằng ngày với tình yêu lớn dành cho Chúa và cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…