Chúa Nhật XXXI Thường Niên: Yêu

Thái Hà (31.10.2021) – Khi ấy, có một người trong các Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? ” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông Kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa. (Mc 12,28b-34)

Cha Maheu, người sáng lập trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn), là một Linh mục người Pháp. Cha đã dấn thân phục vụ người cùi, chọn họ làm con cái yêu quý, sống giữa họ nơi làng cùi, chọn họ làm con cái yêu quý, sống giữa nơi làng vùi để đêm ngày săn sóc họ, lo cho họ đầy đủ vật chất cũng như tinh thần. Lòng yêu mến Thiên Chúa được cha thể hiện cụ thể bằng việc yêu thương những người bé mọn bị bỏ rơi này. Rồi, cha cũng mắc bệnh phong và được an nghỉ giữa những người con thân yêu nhất của Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc một kinh sư đến hỏi Đức Giêsu về giới răn nào là quan trọng nhất. Đức Giêsu đã tóm gọn tất cả lề luật vào hai điều, đó là yêu mến Chúa và yêu thương con người. Hai điều này liên kết chặt chẽ với nhau vù cùng xuất phát từ tình yêu. Mến Chúa một cách tuyệt đối thì cũng phải hết lòng yêu thương tha nhân.

Trong đời sống gia đình, đời sống xã hội hôm nay, người ta dùng quá nhiều luật mà quyên đi luật lòng mến. Mến Chúa yêu người, có thể nói đây chính là nền tảng làm nên đời sống của người Kitô hữu đích thực. Lời Chúa hôm nay là một lời thúc giục chúng ta nhìn về cuộc sống của mình trước những đòi hỏi của hai giới răn trọng nhất này. Trong bậc thang giá trị đời sống của mỗi người, chúng ta đang ưu tiên cho điều gì nhất? Bổn phận đối với Thiên Chúa cũng như đối với tha nhân đang ở vị trí nào so với tiền bạc và danh lợi của chúng ta?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi Lời Chúa dạy bằng hành động cụ thể, hầu mọi người có thể nhận ra chúng con là con cái Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…