Chúa Nhật XXXII Thường Niên: Chờ đợi và thức tỉnh

Thái Hà (08.11.2020) – Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. 

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,1-13)

Có một bài hát viết rằng: “Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng” (Trích lời bài hát Hoa Sữa). Sự chờ đợi đích thực không phải là không làm gì, mà là tìm kiếm và hành động để không bỏ lỡ cơ hội gặp lại người mình yêu.

Trong đời sống đưc tin, thái độ tỉnh thức và sẵn sàng là điều tối quan trọng. Việc mười cô trinh nữ trong đó có năm cô khôn và năm cô khờ dại cho chúng ta thấy hình ảnh của cả loài người. Chúa đến trần gian để cứu độ mọi người và đem lại cho con người hạnh phúc. Dân Do Thái được Thiên Chúa chọn. Họ cứ nghĩ ơn cứu độ  chỉ dành cho họ mà thôi. Do đó, học không cố gắng, không sẵn sàng, và không tỉnh thức. Lịch sử của dân tộc họ là một chuỗi những bất trung, ngỗ nghịch, trong khi đó, Thiên Chúa luôn là Đấng Tín Trung.

Chúa mời gọi mọi người hưởng hạnh phúc Nước Trời. Tuy nhiên, muốn được vào Nước Thiên Chúa, con người phải sẵn sàng và tỉnh thức như năm cô trinh nữ khôn ngoan. Theo Chúa không có nghĩa là cứ ngồi lỳ, hay nằm đó mà chờ sung rụng. Nhưng theo Chúa, con người phải vượt thắng, cải thiện đời sống, ăn năn sám hối, và đặc biệt, bước theo con đường tám mối phúc thật. Theo Chúa và tìm kiếm Nước Trời là mục đích chính của người Kitô hữu. Tuy nhiên, để được vào Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu phải nhanh chóng, sẵn sàng và cầm đèn đức tin cháy sáng để đón chàng rể là Đức Kitô, hầu cùng Người vào dự tiệc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức, sẵn sàng cầm đèn cháy sáng trong tay để chờ Chúa đến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…