Chúa Nhật XXXII Thường Niên: Sẵn sàng tỉnh thức

Thái Hà (12.11.2017) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

Ảnh minh họa (Google)

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ‘E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn’. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Nhưng người đáp lại: ‘Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi’. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,1-13)

Người xưa có câu: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Con người không thể biết trước được ngày minh phải ra đi. Cái chết đến bất ngờ không ai biết trước.

Dụ ngôn hôm nay nói về tiệc cưới Nước Trời. Chàng rể đến vào lúc nửa đêm khi các trinh nữ đã ngủ say. Năm cô khôn ngoan chuẩn bị dầu, đèn được cùng chàng rể đi vào bàn tiệc. Còn các cô khờ dại lại mang đèn mà không mang dầu không được vào.

Hình ảnh các trinh nữ đi đón chàng rể trong bài Tin Mừng là biểu tượng cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu. Tất cả mọi người đều được Chúa mời gọi đến chia sẻ hạnh phúc Thiên quốc. Ý muốn của Thiên Chúa là cho mọi người được ơn cứu độ. Thế nhưng, để được tham dự vào tiệc cưới Nước Trời, mỗi người phải bắt chước năm cô trinh nữ khôn ngoan: luôn sẵn sàng, tỉnh thức và chờ đợi chàng rể.

Tỉnh thức không phải là ngồi chờ đợi ngày Chúa đến. Có nhiều người tỉnh thức trong bổn phận hằng ngày, nhưng lại ngủ mê, không quan tâm đến những đòi hỏi của Tin Mừng. Tỉnh thức cũng không phải là suốt ngày đọc lời Chúa, nhưng là để lời Chúa thấm nhập và dẫn dắt cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức với đèn sáng trong tay để sẵn sàng cùng Ngài bước vào tham dự tiệc cưới mà Ngài đã dọn sẵn cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối châm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.