Chúa Nhật XXXIII Thường Niên: Các con cứ bền đỗ!

Thái Hà (13.11.2022) – […] Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. (Lc 21,15-19)

Sự bền đỗ mà Chúa nói đây, phải chăng là thái độ cam chịu đau khổ như các thánh tử đạo xưa đã làm? Phải chăng bài học mà ta học được từ nơi các ngài là nhân đức chịu đựng? Thiết nghĩ điều đó chỉ là thứ hai thôi. Điều thứ nhất lớn lao hơn, cũng là gia tài mà các thánh tử đạo đã để lại cho chúng ta, chính là “bền lòng yêu mến Chúa”. Tiền nhân có câu: “Hãy chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời”. Các ngài đã chọn công việc yêu mến Chúa, đam mê Chúa, và điều đó giúp các ngài lướt thắng đau khổ. Khi yêu mến Chúa, chắc chắn bền đỗ sẽ sinh ra, can trường sẽ xảy đến và hạnh phúc sẽ xuất hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hoa trái của tình yêu là bền đỗ, hoa trái của bền đỗ là giữ được mạng sống. Xin Chúa ban cho con khả năng yêu của Chúa, để con luôn yêu Ngài dù trong nghịch cảnh hay lúc khô khan chán chường. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.