Chùm ảnh Thánh lễ ra mắt cộng đoàn Giáo xứ Thái Hà của cha tân Bề trên DCCT Hà Nội

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chia sẻ Lời Chúa.

Từ bên trái sang: Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên – Bề trên DCCT Hà Nội, cha Giám Tỉnh DCCT, cha Phanxicô Nguyễn Kim Phùng.

Hình ảnh: Vincent

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.