Chứng thật, Chứng gian – Thứ hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Sự kiện các phụ nữ ra viếng mộ Đức Giêsu từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, tính theo lịch người Do thái và cũng là những người được Đấng Phục Sinh hiện ra trước hết, được cả bốn tác giả sách Tin Mừng thuật lại.

Bản chất người phụ nữ là nặng tình, lưu luyến, dù thực tế đã xảy ra thế nào, họ cũng không chấp nhận một sự thật mất mát, mà sự đau thương tạo ra một khoàng trống trong tâm hồn, bám chặt vào ký ức. Như một phần thưởng cho lòng yêu mến, họ được các Thiên sứ hiện ra nhắc nhớ lại lời Đức Giêsu báo trước, chỉ cho họ thấy sự trống rỗng trong ngôi mộ và sai đi loan Tin mừng cho các môn đệ.

Niềm vui ấy trào dâng khi Đấng Phục Sinh đón gặp họ, lặp lại “cái hẹn” tại Galilê với các môn đệ, những kẻ đã bỏ rơi Người trong cuộc thương khó trước đấy, thì họ vẫn là “anh em” của Người. Đức Giêsu muốn cho các bà tận hưởng niềm vui trong tâm hồn và trong cuộc sống của những người đầu tiên loan báo Tin mừng Phục Sinh. Đức Giêsu Phục sinh chính là Tin Mừng của Thiên Chúa được loan báo cho chúng ta.

Khi ta đọc, suy gẫm và thực hành Tin Mừng, ta sẽ có niềm vui gặp được chính Người, điều ấy vừa giữ ta khỏi rơi vào những đau buồn của một đời sống trống rỗng, vừa được củng cố khi chia sẻ cho những người khác.

Nhiệt thành loan báo, chia sẻ Niềm Vui Tin mừng không phải là tuyên truyền một thông tin không được kiểm chứng, một tin giả, nhưng là làm chứng cho một sự thật thiết thân, có can dự vào vận mệnh của mình, về kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục sinh, và mời gọi mọi người đến gặp Đức Kitô để có được niềm vui này.

Để che dấu và bóp méo sự thật này, các thượng tế đã hối lộ để mua chuộc sự im lặng của quân lính canh mồ, và loan tin giả về sự Phục sinh của Đức Giêsu, để bảo vệ vị thế và quyền lợi của mình. Thánh Auguttinô thật khôn ngoan phản biện sự gian dối ấy rằng, “nếu các anh ngủ, sao biết các môn đệ Ngài đã lấy trộm xác?

Nếu các anh thức, là lính có võ trang sao lại để họ lấy? Như vậy lời dối trá của các anh là một bằng chứng: Người đã Phục Sinh” Trong một xã hội vàng thau lẫn lộn, sống Niềm Vui Tin mừng là can đảm làm chứng cho sự thật, là kính trọng sự Hiện Diện của Chúa, sống theo thánh ý của Người và luôn cảnh giác trước những cám dỗ ngọt ngào.

Ai cũng có thể loá mắt trước tiền bạc, run rầy trước quyền bính và thèm khát danh vọng để phản bội chân lý, đánh đổi sự thật thành dối trá, dùng những lời bao biện, những hành vi lập lờ để thoả hiệp với sự gian trá, hoặc im lặng không lên tiếng.

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.