Chứng Tá của Kinh Thánh – Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS

Hai môn đệ từ Emmau quay lại Giêrusalem gặp các môn đệ khác. Những chứng nhân phục sinh của Chúa Giêsu đang tụ họp chia sẻ những chứng tá riêng biệt, thì Đấng Phục sinh hiện ra giữa các ông. Vẫn là vị thày lúc trước có thân xác, có thể ăn uống, để họ tin là chính Người, dù hiện tại, với Thân xác phục sinh, Đức Giêsu sống viên mãn bằng sự sống của Thiên Chúa.

Hiện ra – biến đi là hạn từ diễn tả sự hiện diện – tỏ mình – cho thấy của Đấng lớn hơn mọi sự, bao trùm mọi sự và ở trong mọi sự, chứ không phải là sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác, dù là vô hình.

Điều này rất quan trọng, sẽ trở nên một kinh nghiệm đức tin hiện sinh cho các môn đệ, cho Giáo hội và cho người tín hữu. Đức tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là một sự ngu dốt, hoang tưởng của con người; việc có những tín hữu dám chết vì đức tin cho thấy đó không phải là sự lừa bịp, và tin mừng họ rao giảng không phải là giả dối.

Nếu việc đánh mất lòng tin đưa đến sự sự ngờ vực, buồn sầu và hoang mang, thì Bình An là ơn huệ đầu tiên của Đấng Phục Sinh nhằm khôi phục lòng tin và sự hoan lạc cho các môn đệ. Không đơn giản là lời chào, việc ban tặng “Bình An Thiên Sai” được các ngôn sứ loan báo và chính Đức Giêsu đã hứa trước khi thọ nạn (x. Ga 14,27). Ơn bình an vô giá này được ban như hoa trái của việc cứu chuộc của Đức Giêsu trên thập giá, là việc giao hòa nhân loại với Thiên Chúa trong máu của Người (x. Rm 5,1.10)

Tin mừng dám phơi trần sự kém tin của các môn đệ cho đến lúc này, để cho thấy đức tin của Giáo hội Công giáo không dựa trên chứng tá của những con người nhẹ dạ mê tín, dễ bị lôi kéo, mà dựa trên những con người thực tế, đòi hỏi những dấu chỉ và bằng chứng cụ thể.

Tin Đức Giêsu Phục Sinh không phải là tin vào một huyền thoại, nhưng Đấng Chịu đóng đinh mà họ đã chứng kiến, cũng chính là Đấng Phục Sinh cho họ thấy những dấu thương tích của cuộc khổ nạn trên Thân Thể Phục Sinh của Người.

Tin Đức Giêsu Phục Sinh là tin vào chứng tá của Kinh thánh, được Đức Giêsu giải thích. Vì thế, tâm điểm lời loan báo Tin mừng để kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội, chính là làm chứng và công bố mầu nhiệm Đức Giêsu là Đấng Kitô, đã chết và đã Phục Sinh – đang sống và sống bằng sự sống của Thiên Chúa – và đang ở cùng họ.

Tin vào những gì Hội Thánh dạy là chân thật, là tin vào chứng từ của một cộng đồng môn đệ của Đức Giêsu khẳng định trước thế giới, và sẵn sàng trả giá cho sự thật này bằng sống của chính mình.

LM. Giuse Ngô Văn Kha. DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.