Chúng tôi đã hiểu biết gần gũi hơn về đời sống và sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế

Một khóa học về Hiến pháp và Quy luật của Dòng Chúa Cứu Thế đã được tổ chức tại Tập viện Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Bella Vista, Argentina, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5, với Tổng Kiểm sát DCCT, Cha José Carlos Linhares C.Ss.R.

Đề cao tính cách Tông đồ của Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Linhares giải thích và khuyến khích chúng tôi tìm hiểu về lối sống và sứ vụ, khơi dậy ý thức gắn bó hơn với công việc của Thánh Anphongsô, như Hiến pháp số 2 đã nói: “Tất cả các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, được thúc đẩy bởi tinh thần Tông đồ và thấm nhuần lòng nhiệt thành của Đấng sáng lập, tiếp tục truyền thống được phát triển bởi các anh em Tu sĩ trong quá khứ và luôn chú ý đến những dấu chỉ của thời đại. Được sai đi với tư cách là những người trợ giúp, những người bạn đồng hành và những thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô trong công trình cứu chuộc vĩ đại”.

Tập viện là một thời điểm thuận lợi, nhằm làm cho ứng viên hiểu biết về lịch sử và sống đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế, thấm nhuần tinh thần của Hội Dòng bằng cả khối óc và con tim (x. Hiến pháp số 86). Giai đoạn đào tạo này tại Liên hiệp Châu Mỹ Latinh và Caribbean được chia thành ba nhà: Piedecuesta – Colombia, Tietê – Brazil và Bella Vista. Nhà Tietê gồm 13 tập sinh.

Afonso Joaquim, Natan Augusto, Vinícius Luís.

Hoàng Thịnh (theo Scala News)