Chương trình 24 giờ cho Chúa , tại Giáo xứ Thái Hà, Giáo phận Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015.

Hình ảnh  Jos.Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.