Chương trình chi tiết Năm Thánh Đức Mẹ HCG tại Thái Hà

Thái Hà (23.6.2015) – Chúng tôi xin gửi tới quý vị chương trình khai mạc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà. Kính mời quý vị – những người con của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp tới tham dự.

 

KHAI MẠC NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà

25-27/6/2015

 

1. Ngày 25.06.2015 (Thứ Năm)

Sáng:

– 8g00: Dâng hoa kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 9g00: Thuyết trình đề tài: “Ý nghĩa năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”

– 9g30: Hành hương kính Đức Mẹ

– 10g00: Thánh lễ: Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế; cha Giuse Đỗ Đình Tư giảng lễ

Tối:

– 18g00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

– 18g30: Thánh lễ đồng tế: Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ tế và giảng lễ

– 19g30: Rước kiệu Đức Mẹ

– 20g00: Chiếu Video: “Chương trình giao hưởng hợp xướng – Mẹ HCG – Linh ảnh tình yêu”

2. Ngày 26.06.2015 (Thứ Sáu)

Sáng:

– 8g00: Dâng hoa kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 9g00: Thuyết trình đề tài “Ý nghĩa năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”

– 9g30: Hành hương kính Đức Mẹ

– 10g00: Thánh lễ: Cha Ngô Văn Kha, chủ tế, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng lễ

Tối:

– 18g: Dâng hoa kính Đức Mẹ

– 19g: Rước kiệu kính Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 19g30: Thánh lễ: Cha Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế; cha Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng lễ

– 20g30: Chiếu Video: “Chương trình giao hưởng hợp xướng – Mẹ HCG – Linh ảnh tình yêu”

3. Ngày 27.06.2015 (Thứ Bảy)

– 7 g00: Dân hoa: 6 giáo xứ

– 9g30: Hành hương kính Đức Mẹ

– 10g00: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế và giảng lễ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.