Chương trình tang lễ cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng

Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Hùng

Sinh tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội ngày 3 tháng 01 năm 1971

Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ Hà Nội năm 1994

Theo học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 1996 tới năm 2003

Thụ phong linh mục ngày 22/12/2003

Phó xứ giáo xứ Chính Tòa Hà Nội từ năm 2004-2006

Ở tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2007

Theo học tại Roma từ năm 2007 tới năm 2013 chuyên nghành Đạo Đức Sinh Học bậc tiến sỹ

Giảng dạy tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội từ năm 2013 đến nay.

Ngày 02/7/2018 tham dự khóa thường huấn được tổ chức tại Xuân Lộc dành cho các linh mục đang giảng dạy tại các Đại chủng viện trên toàn quốc. Đang khi tham dự hội nghị, ngài đã đột quỵ. Ngài về nhà Cha sau đó ít phút, lúc 15h15.

Thi hài của ngài được di chuyển từ Xuân Lộc về Hà Nội bằng đường bộ lúc 19h00 cùng ngày.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội lúc 8h00 thứ Bảy ngày 7/7/2018. Thi hài của ngài sẽ được an táng tại vườn thánh giáo xứ Phùng Khoang.

……………………………………………….

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Hùng

THỨ SÁU, Ngày 06 tháng 7 năm 2018

6h00: Thánh lễ (Đức Cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh – chủ tế)

8h00: Bắt đầu lễ viếng

10h00: Thánh lễ (Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – chủ tế)

17h00: Thánh lễ (Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Thánh Phao-lô, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội)

20h00: Thánh lễ (Quý Cha cùng lớp)

THỨ BẨY, Ngày 07 tháng 7 năm 2018

7h30: Di quan ra Nhà thờ

8h00: Thánh lễ An táng (Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn – chủ tế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.