Chương trình Tuần Thánh tại Thái Hà

Thái Hà (19.03.2016) – Gửi tới quý vị và các bạn chương trình Tuần  Thánh tại nhà thờ Thái Hà.

12834568_988969801190728_443114941_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.