Cơ hội đổi đời

Trình thuật Ga 8:2-11 cho biết rằng Chúa Giêsu đến đền thờ và giảng dạy. Lúc đó, các kinh sư và nhóm Pharisêu dẫn đến một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Tên cô không được ghi lại, nhưng tội của cô đã rõ ràng.

Người Pharisêu nói: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Ngài, để có bằng cớ tố cáo Ngài.

Chúa Giêsu cúi xuống và lấy tay viết trên đất. Chúng ta không biết Ngài đã viết gì, nhưng rõ ràng Ngài đang dành thời gian để hình thành câu trả lời. Người Pharisêu tiếp tục chất vấn Ngài, Ngài đứng dậy và nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu, và người phụ nữ đứng ở giữa.

Chúa Giêsu ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người phụ nữ đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Chúa Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Với lòng thương xót, Chúa Giêsu đã mở đường sống cho phụ nữ này, rõ ràng cô có cơ hội đổi đời. Chúng ta không biết điều gì xảy ra với cô sau đó, nhưng chúng ta vẫn có thể tưởng tượng cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời cô như thế nào. Có những bài học quý giá từ nữ tội nhân này.

  1. Tội lỗi nào cũng sẽ bị phát hiện.
  2. Luôn có hậu quả và hình phạt dành cho tội lỗi.
  3. Người đầu tiên thấy mình vô tội chính là người đầu tiên bị lên án.
  4. Cần dành thời gian suy nghĩ và hình thành câu trả lời của mình.
  5. Không ai trong chúng ta vô tội.
  6. Chúa Giêsu sẽ cứu chuộc chúng ta.
  7. Chúa Giêsu cho chúng ta cơ hội đổi đời và chúng ta phải tận dụng cơ hội đó.
  8. Chúng ta cần phải tha thứ cho những người đã làm điều sai trái với chúng ta.
  9. Chúng ta cần phải tha thứ cho những lỗi lầm của mình.
  10. Chúng ta có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình.

TRẦM THIÊN THU

Mùa Sám Hối – 2023