Có thật đảng cộng sản là văn minh là đạo đức?

Thái Hà (04.02.2016) – Paulus Lê Sơn (Danlambao) – Những câu chuyện về nhiều người đảng viên từ bỏ đảng thậm chí đốt thẻ đảng thường hay xảy ra những năm gần đây. Nguyên cớ gì mà họ lại làm như vậy trong khi đảng cộng sản luôn tuyên truyền “là đạo đức, là văn minh”?

mauthan-phanxet23-danlambao

Minh họa. Ảnh: danlambaovn.blogspot.com

Trong định hướng đào tạo và phát triển, theo qui trình truyền thống để một người tham gia vào đảng cộng sản phải trải qua khá nhiều bước và nhiều thủ tục khác nhau, xét lý lịch ba đời…
Trước ngày kỷ niệm thành lập 86 năm của đảng cộng sản 03/02/2016 một ngày, và sau khi kết thúc đại hội XII của đảng cộng sản. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, đã chính thức tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Vào đảng cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.
Trên trang Facebook cá nhân của ông, bản tuyên bố đưa ra lý do rất cụ thể vì sao ông từ bỏ đảng cộng sản. Cuối bản tuyên bố Giáo sư Nguyễn Đình Cống khẳng định “Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách”.
Hồi năm 2010, Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ loan báo sẽ đốt thẻ Đảng nếu sau Đại hội lần thứ XI, đảng vẫn không từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin. Ông Thọ nói cụ thể nguyên do vì sao ông dự tính đốt thẻ đảng “Tôi xin cải chính một chút, tôi tuyên bố đốt thẻ Đảng chỉ sau khi, trong Đại hội lần thứ 11 này, Đảng CSVN vẫn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Tôi sẽ đốt thẻ, nếu như sau Đại hội, Đảng không vứt bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân tộc lành mạnh, không cực đoan của Hồ Chí Minh làm một bước đệm quan trọng”.
Các sự kiện từ bỏ và dự tính đốt thẻ đảng cộng sản của các Giáo sư và Tiến sĩ thường xảy ra trước hoặc sau đại hội đảng. Lý do mà các v%NB trí thức này đưa ra vì đảng cộng sản vẫn bám vào các chủ thuyết của Mac Le và tư tưởng Hồ Chí Minh quên đi “chủ nghĩa dân tộc lành mạnh”.
Trong bản tuyên bố từ bỏ đảng của Giáo sư Nguyễn Đình Cống có đoạn “Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội XII với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ”
Sau đại hội XII của đảng cộng sản vẫn kiên trì chủ nghĩa Mac Le và đường lối chính trị cũ nên ông “thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với chủ nghĩa Mac Le và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN”.
Nhớ lại câu chuyện hồi 2010, một vài người bạn của tôi tham gia vào đảng cộng sản. Ngồi nói chuyện với họ thì biết rằng họ tham gia không vì lý tưởng chính trị mà đơn giản chỉ là “bọn tao lúc thề dưới lá cờ của đảng chỉ biết là sẽ có cơ hội thăng tiến và làm giàu nhanh hơn thôi, chứ lý tưởng thì không có”.
Trở lại với Giáo sư Nguyễn Đình Cống, tôi có cuộc phỏng vấn ngắn và được ông cho biết “Tôi không tán thành thì từ bỏ thôi, tất nhiên là tôi đã suy nghĩ mấy năm nay rồi chứ không phải chốc lát. Tôi chờ sau đại hội XII có gì chuyển biến tốt thì tôi còn ở lại để đóng góp, tuy nhiên thấy không chuyển biến thì tôi giờ cũng 80 tuổi rồi từ bỏ nó đi cho thanh thản”.
“Mình chống chủ nghĩa Mac Le còn đảng thì cứ theo chủ nghĩa này mà mình vẫn ở trong đảng thì nó vô lối, mâu thuẫn với mình thì ra khỏi đảng chứ có gì đâu, đơn giản thế thôi”.
Giáo sư Cống nhận định về hệ thống đảng cộng sản tương lai “điều này thì nhiều người nói rồi, tôi thì tôi cảm thấy rằng đảng cộng sản ở Liên xô thì nó thôi rồi. Nhưng mà đảng cộng sản vẫn tồn tại, ví như ở Liên Xô và Đông Âu thì nó cũng sụp đổ cả rồi, nhưng đến nay nó vẫn tồn tại, nó trở thành như một đảng chính trị và nó có thể cạnh tranh với các đảng khác”
“Còn cái chủ nghĩa cộng sản thì tôi nghĩ trước sau gì nó cũng sụp đổ thế thôi. Còn đảng cộng sản thì nó thoải mái, ví dụ như giờ ở Ấn Độ nó vẫn có, Pháp cũng có, Nga cũng có, nhiều nước họ cũng có, thế thì họ cứ tham gia, cứ hoạt động. Nhưng đó là một đảng chính trị chứ không phải là một đảng lãnh đạo duy nhất như là ở Việt Nam hiện nay”.
Đất nước Việt Nam sẽ thế nào trong tương lai, Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho hay “tương lai thì chưa biết được, nhưng biết đâu đấy vài hôm nữa ông Nguyễn Phú Trọng lại có sự đổi mới. Tôi chỉ biết rằng chủ nghĩa cộng sản là không tưởng và quá khứ thì nó có nhiều cái sai lầm”.
Hãy nhìn vào bản tuyên bố từ bỏ đảng của ông mới đưa lên facebook cá nhân chưa đầy một ngày nhưng có đến hơn 10 nghìn lượt thích và hàng ngàn lượt chia sẻ. Điều đó cũng có thể nói rằng người dân ủng hộ ông và chán ghét chế độ cộng sản như thế nào.
Vậy thực sự chủ nghĩa cộng sản có thật như những gì họ lý luận và tuyên truyền là đạo đức là văn minh không?
Paulus Lê Sơn