Công hội Dòng Chúa Cứu Thế miền Á-Úc tại Bali, Indonesia

Công hội của Dòng Chúa Cứu Thế miền Á-Úc được diễn ra ngay sau Giai đoạn 1 của Tổng Công Hội tại Bali, Indonesia diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022. Công hội được khai mạc bởi Cha Jovencio Ma, điều phối viên của Miền Á-Úc. Ngài đại diện cho cha Tổng quyền.

Công hội đã thảo luận và đưa ra các đề xuất cụ thể liên quan đến Báo cáo của Miền Dòng Á-Úc đối với Giai đoạn 2 (theo Giáo luật) của Tổng Công Hội và Dự thảo chiến lược của Miền Dòng Á-Úc. Các báo cáo của các Ban Thư ký và Ủy ban khác nhau (Tài chính, Đào tạo, Đối thoại, Giảng thuyết, Giới Trẻ, Truyền thông, Giáo Dân Thừa Sai, Anh em trợ sĩ) đã được trình bày và thảo luận. Điểm nổi bật của Công hội là cuộc họp với cha Tổng Cố Vấn (Cha Nicholas Ayuba) và Điều phối viên Miền Châu Phi và Madagascar (Cha Noel) để thiết lập và bắt đầu quá trình đối thoại giữa hai Miền Dòng. Miền Dòng Á – Úc có thể hỗ trợ cho Miền Dòng Châu Phi và Madagascar theo nhiều cách thức khác nhau.

Một số nghị quyết đã được thông qua, đặc biệt là nghị quyết cung cấp sự hỗ trợ huynh đệ cho các anh em tu sĩ của Dòng ở Sri Lanka, nơi đất nước xinh đẹp đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Các cha Giám Phụ Tỉnh sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay đã được tri ân sau khi mỗi người chia sẻ cá nhân về thời gian của mình với tư cách là Bề trên Chính và Công hội đã cầu xin Chúa chúc lành cho các ngài, trong đó có Cha Sebastian Ani Dato, Tổng Cố vấn Miền Á-Úc.

Jovencio Ma, C.Ss.R.

Duc Trung Vu, C.Ss.R chuyển ngữ