Cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh nhân trong ngày thứ hai kính thánh Giêrađô

Thái Hà (14.10.2016) – Cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh nhân cho các cụ lớn tuổi và người đau bệnh trong ngày kính thánh Giêrađô, Tu sĩ DCCT tại Thái Hà.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên cử hành Bí Tích Xức Dầu vào lúc 9 giờ 00, thứ Sáu 14.10.2016.

Các cụ lớn tuổi và người đau bệnh đã tham dự thánh lễ sau khi lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam cử hành và chia sẻ Lời Chúa.

img_2195 img_2199 img_2200 img_2233 img_2236 img_2241 img_2249

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.