Cùng nhau ta mạnh hơn: Khóa học Docat của 65 bạn trẻ tại Châu Sơn, Ninh Bình

CÙNG NHAU TA MẠNH HƠN

Là chủ đề của chương 2 cuốn Docat, nói về sứ mạng của Giáo hội trong thế giới ngày nay.

Đây cũng là chủ đề của khoá học Docat cuối năm 2018, diễn ra tại Châu Sơn – Nho Quan – Ninh Bình, trong hai ngày 29&30/12/2018, quy tụ 65 bạn trẻ là các nông dân, sinh viên, kinh doanh, giảng viên đại học, đến từ khắp các tỉnh Miền Bắc.

Đây là dịp để các bạn trẻ khám phá ra sức mạnh và sự năng động của tuổi trẻ, để cùng nhau mạnh mẽ tuyên xưng đức tin và đem các giá trị Tin mừng vào trong các thực tại xã hội.

Đây là dịp để các bạn trẻ hiểu rằng thế giới cần những người trẻ có hiểu biết và biết hành động theo Tin mừng…

Tạ ơn Chúa!

Kính chúc tất cả mọi người một Năm mới bình an.

Facebook Nguyễn Ngọc Nam Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.