Cuộc họp của các Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế tại Vùng Á-Úc

Cuộc họp của các Bề trên của Vùng Á-Úc được tổ chức qua ứng dụng zoom vào ngày mùng 7 và 8 tháng 9 năm 2021. Cha Tổng Quyền và Cha Sebastian Ani Dato (Tổng Cố vấn) cùng với Cha Jovencio Ma (Điều phối viên Vùng Á-Úc) đã tham dự hai ngày của hội nghị. Buổi đầu tiên, các tham dự viên chia sẻ nỗi tiếc thương với sự ra đi rất đột ngột của Cha Copernicus Perez (Nico), Giám tỉnh Tỉnh Dòng Cebu vì nhiễm Covid-19 vào hồi tháng Tám. Cha Bert Cepe, phó giám tỉnh của Tỉnh Dòng Cebu và bây giờ là Giám Tỉnh đã kể lại những ngày cuối cùng của Cha Nico. Các thành viên hội nghị cũng đã chào mừng Cha Bert với tư cách là Bề Trên Giám tỉnh và cầu chúc Ngài sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo Tỉnh Dòng Cebu trong thời gian đau thương và đầy thử thách này.

Rất nhiều thời gian trong ngày đầu tiên đã được dành để chia sẻ về tình hình Đại dịch ở từng Đơn vị trong Vùng Á-úc và về phản ứng của từng Đơn vị trong việc thực hiện sứ mệnh của Hội Dòng trong thời gian đầy thử thách này (Châu Đại Dương, Indonesia, Nhật Bản, Manila, Cebu, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia Singapore, Colombo, Bangalore, Liguori và Majella). Cha Tổng Quyền đã phát biểu trước hội nghị, cho cả các tham dự viên một bức tranh tổng thể về tiến trình của việc Tái cấu trúc Hội Dòng lúc này, sau đó chia sẻ những quan sát của mình và trình bày cho hội nghị một số khía cạnh rất quan trọng về đời sống Tông đồ (Vita Apostolica) của các tham dự viên suy ngẫm.

Hoạt động tiếp theo của Chương trình nghị sự là Trình bày Tài liệu Làm việc về Tái cấu trúc Hội Dòng và tiến độ đạt được trong 3 nhóm liên quan đến tái cấu trúc (3 Liên đoàn trong Vùng Á-Úc).

Vào ngày thứ hai của cuộc họp, nhóm đã phản ánh về tình trạng của việc đào tạo trong Vùng Á-úc tại Tập viện (42 Tập sinh trong 4 Tập viện ở Lipa (Philippines), Kotagiri (Ấn Độ), Việt Nam và Indonesia); tại các Học Viện Thần học và Triết học Chung như SATMI (Philippines), Việt Nam, Indonesia, Bangalore, Goa, Australia, có tới 275 sinh viên đang học Triết học và Thần học. Các mối quan tâm liên quan đến việc Đào tạo trong các Môi trường Đào tạo chung này đã được đưa ra và thảo luận.

Mục tiếp theo của chương trình là các báo cáo về các Dự án Chung của Vùng Á-Úc, cụ thể là: Mục vụ Di dân ở Singapore và Giới trẻ. Cha Tổng Quyền đã chia sẻ với nhóm về quá trình làm việc hướng tới Tổng Công Hội XXVI vào năm tới. Cha Jovencio Ma đã chia sẻ với nhóm một số vấn đề liên quan đến các vấn đề khác nhau trong Vùng Á-Úc. Giai đoạn đầu tiên của Tổng Công Hội XXVI trong Vùng đã được quyết định (từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022). Sau đó là 2 ngày diễn ra Hội nghị Vùng Á-Úc.

Điều phối viên của Vùng, Cha Jovencio Ma cùng với Hội đồng của Vùng sẽ tiếp tục lập kế hoạch chuẩn bị cho Giai đoạn 1 và giám sát tiến trình của Vùng Á-ÚC liên quan đến việc tái cấu trúc. Buổi họp kết thúc với một cam kết mới về sự liên đới vì sứ vụ trong những thời điểm thử thách này giữa các Bề trên của Dòng.

Joseph Ivel Mendanha, C.Ss.R.

Duc Trung Vu, CSsR (Theo Scala news)