Cựu đệ tự DCCT tại miền bắc mừng lễ thánh Giêrađô

Sáng thứ Hai, 15.10, anh em cựu đệ tử, tu sĩ DCCT cùng gia đình của mình tại Miền Bắc đã mừng lễ thánh Giêrađô Majella, Tu sĩ DCCT.

Hơn 20 anh em và gia đình, con cái của mình đã tham dự thánh lễ tại nhà nguyện của Tu viện DCCT Hà Nội. Sau đó có bữa ăn thân mật chia sẻ niềm vui của ngày lễ kính thánh Giêrađô Majella.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện, cha Giuse Đỗ Đình Tư, Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc Tu viện DCCT Hà Nội và cha Giúe Nguyễn Văn Thật thuộc DCCT Nà Phặc, Bắc Kạn đã cùng dâng thánh lễ kính thánh Gêrađô Majella với anh em.

Sau năm 1954, tại Miền Bắc, có hơn 30 cựu đệ tử, tu sĩ DCCT đã về đời lập gia đình.

Hầu hết, cựu đệ tử, tu sĩ tại Miền Bắc đã về đời lập gia đình đã tìm hiểu DCCT tại Tu viện Thái Hà, Hà Nội từ những năm 2000 trở lại đây.

Anh em ra đời lập gia đình, nhưng luôn nhớ công ơn một thời đã được Nhà Dòng hướng dẫn, dạy dỗ. Nay vào mỗi dịp lễ, mỗi biến cố của Nhà Dòng, anh em và gia đình đều có mặt để hiệp thông, chia sẻ với Nhà Dòng.

Dòng Chúa Cứu Thế từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1925 đã có những lớp đệ tử đầu tiên tìm hiểu Nhà Dòng và được Nhà Dòng đào tạo. Một số anh em không phù hợp với ơn gọi về lại đời nhưng vẫn gắn bó với Nhà Dòng bằng nhiều cách khác nhau. Những anh em này khi lập gia đình và quy tụ lại với nhau thường được gọi là Gia Đình Anphongsô tuyến hai.

Truyền Thông Thái Hà

Anh: Minh Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.