Cựu đệ tử, tu sĩ DCCT tại Hà Nội và Sài Gòn mừng lễ thánh Giêrađô

Thái Hà (17.10.2016) – Anh em cựu đệ tử, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn và Hà Nội cùng gia đình của mình đã mừng lễ thánh Giêrađô vào ngày Chúa nhật, 16.10.2016

Tại Hà Nội, một số anh em là cựu đệ tử, tu sĩ DCCT nay đã chuyển hướng được cha Giuse Đỗ Đình Tư và Giuse Đặng Đình Thà dâng thánh lễ kính thánh Giêrađô tại nhà nguyên Tu viện DCCT Hà Nội.

Với anh em cựu đệ tử, tu sĩ tại Sài Gòn cùng với cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng và Giuse Trần Văn Hải dâng thánh lễ tại nơi an nghỉ của các anh hài (hài cốt của các thai nhi bị phá) thuộc Cộng đoàn DCCT Mai Thôn, Sài Gòn.

Anh em cựu đệ tử, tu sĩ cùng với gia đình của mình quy tụ với nhau mừng lễ thánh Giêrađô hầu hết thuộc thế hệ cựu đệ tử, tu sĩ sau năm 1975 và có nguồn gốc từ Đệ tử DCCT Miền Bắc.

Được biết, từ những năm trước 1975, các cựu đệ tử, tu sĩ DCCT vẫn liên kết với nhau và liên kết với Nhà Dòng trong nhiều sinh hoạt khác nhau. Cựu đệ tử DCCT nay đã chuyển hướng, xây dựng gia đình được gọi là Gia đình Anphongsô tuyến hai.

Riêng đối với anh em cựu đệ tử sau năm 1975 đã từng là đệ tử tại Miền Bắc, cụ thể là từ Tu viện DCCT Hà Nội vẫn liên kết với nhau trong những dịp lễ lớn của Nhà Dòng.

14690873_673109419514079_2222580929312159462_n
Cựu đệ tử, tu sĩ DCCT sau năm 1975 gốc Miền Bắc mừng lễ tại Hà Nội

14702327_673110036180684_5626566855013853891_n 14563577_673109999514021_5174148948236330294_n

14724506_1196203877093273_5986634367862187582_n
Cựu đệ tử, tu sĩ DCCT sau năm 1975 gốc Miền Bắc mừng lễ tại Sài Gòn

14591587_1196203637093297_6304578656821367951_n 14642306_1196203777093283_5948938249454252132_n 14713592_1196203547093306_9082402257760924991_n

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.