Đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến vùng lũ lụt

Trên trang cá nhân của thầy John Glory Nguyen đưa tin, đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bao gồm bốn Đức Giám mục:

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa Vũ Tàu

Cùng đi với bốn Đức cha có một số linh mục và anh chị em giáo dân.

Đoàn đã bắt đầu đến các vùng lũ Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh để động viên, cứu giúp bà con trong gia đoạn khó khăn này.

Ngày đầu 20/10, sáng trao hiện kim và nhu yếu phẩm tại giáo xứ Hà Tân và Ái Nghĩa thuộc giao phận Đà Nẵng; chiều về giáo xứ Lương Văn thuộc giáo phận Huế. Ngày mai, 21/10 phái đoàn đi yểm trợ tại Quảng Trị..

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các vị Mục Tử của chúng ta và những công việc của HĐGMVN…