Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp toàn quốc lần thứ III

Sáng nay (3/8), Đại hội Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp toàn quốc lần III chính thức khai mạc tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Huế.

Tham dự đại hội có cha Bề trên Giám tỉnh tỉnh DCCT Việt Nam, quý cha phụ trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ba miền Bắc, Trung, Nam và khoảng 6.000 hội viên từ khắp đất nước tụ về.

Đây là lần thứ ba DCCT tổ chức đại hội dành cho những người con của Mẹ.

Năm nay, DCCT Việt Nam cũng kỷ niệm 90 năm thành lập Tổng hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày 8/12/1932, Tổng hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chính thức được thành lập tại DCCT Huế. Trong ngày ghi danh đầu tiên có 1467 hội viên tham gia, trong đó có vợ chồng thượng thư Nguyễn Hữu Bài và nhiều bậc vị vọng ở Huế.

Chủ đề của Đại hội lần này là: “CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG”.

Xin Mẹ cùng đi và cùng hiện diện với các con cái Mẹ trong dịp hồng phúc này, cũng như trong cuộc hành trình lên đường loan báo Tin mừng cho mọi người.

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong