Đàng Thánh Giá và bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ do thánh Anphongsô soạn

Thái Hà (21.03.2016) – Trong Tuần Thánh – tuần tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giêsu, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về con đường thập giá Chúa Giêsu xưa đã trải qua.

Truyền thống suy niệm đàng thánh giá Chúa đã được thực hiện từ những thế kỷ đầu trong Hội Thánh, với những cuộc hành hương về Đất Thánh. Họ đi lại con đường thập giá xưa kia Chúa Giêsu đã đi.

Gửi tới các bạn phần suy niệm 14 đàng thánh Giá do thánh Anphongô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế soạn vào thế kỷ 18 (các thầy Học viện DCCT thưc hiện) . Đàng thánh giá ngắn gọn nhưng với những lời suy niệm sâu sắc về những đau đớn Chúa Giêsu đã phải chịu vì yêu thương nhân loại chúng ta.

Các bạn vào đường link sau:

ĐÀNG THÁNH GIÁ – THÁNH ANPHONGSÔ SOẠN

stations-of-the-cross2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.