Danh sách quý thầy tuyên khấn lần đầu và trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế

Danh sách anh em sẽ tuyên khấn lần đầu và quý thầy sẽ tuyên khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 30.06.2020 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Xin anh chị em cùng tạ ơn và cầu nguyện cho quý thầy cũng như cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.