DCCT Sài Gòn: Hành hương kính Đức Mẹ Mồng Ba Tết

Hình ảnh hành hương và thánh lễ Minh Niên Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại DCCT Sài Gòn

Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên chủ tế thánh lễ

Nguồn: dcctvn.org

IMG_0213 IMG_0214 IMG_0215 IMG_0221 IMG_0223 IMG_0224 IMG_0226

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.