DCCT: Thư cha Bề Trên Tổng Quyền mừng lễ thành lập Dòng

Pattaya, ngày 8 tháng 11 năm 2016

Prot. N° 0000 155/2016

Thân gởi Anh Em, Các Sơ, Anh Chị Em Giáo Dân Thừa Sai và Các Bạn Hữu,

Ngày mai chúng ta mừng Lễ Thành Lập Hội Dòng Của Chúa Cứu Thế Chí Thánh, được thiết lập vào năm 1732 tại Scala. Năm nay chúng ta mừng Lễ Thành Lập Dòng khi Hội Dòng đang họp Tổng Công Hội Thứ XXV giai đoại giáo luật, tại Pattaya, Thái Lan. Đây là một cơ hội rất đặc biệt để chúng ta với tư cách Toàn Dòng cùng vui mừng cử hành ân huệ lớn lao của Ơn Gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế:

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4,18-19)

Cha Michael Brehl, C.Ss.R, Bề Trên Tổng Quyền
Cha Michael Brehl, C.Ss.R, Bề Trên Tổng Quyền

Chúa Giêsu bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. (Lc 4,21)

Cha Thánh Anphongsô tin rằng chúng ta được gọi để “đi theo gương Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế bằng chính việc loan báo Lời Thiên Chúa cho người nghèo” (HP 1). Anh em linh mục, tu sĩ nam nữ và các anh chị em giáo dân chúng ta đều được gọi và được sai đi như là những thừa sai. Được đầy tràn Thần Khí, cùng với Mẹ Maria, Sự Hằng Cứu Giúp của Thiên Chúa cho dân Người (HP 32), là những môn đệ đích thật của Thánh Anphongsô, chúng ta bước theo Chúa Cứu Thế với con tim tràn đầy niềm vui. Đây là ngày Lễ của chúng ta! Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ngày Lễ!

Ngày 9 tháng 11 năm nay, tôi mời tất cả anh chị em hãy làm mới lại sự tận hiến thừa sai của chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em đọc lại Hiến Pháp số 20 ở nơi nào có thể, và hãy để những lời này thấm vào trái tim mình.

Tôi cũng xin nhắc các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, và tất cả các cộng tác viên và bạn hữu của chúng ta rằng, Chúa Nhật thứ hai của tháng 11 là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế. Năm nay là ngày 13 tháng 11. Xin anh chị em hãy ghi dấu ngày này bằng việc cộng đoàn cùng mừng Lễ và cầu nguyện xin Chúa hãy gọi và sai thêm những thừa sai Chúa Cứu Thế vào cánh đồng của Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta khi chúng ta bước theo Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ chúng ta và cử hành Ơn Gọi Thừa Sai của chúng ta!

Người anh em của anh chị em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.