Đêm Giáng Sinh tại Thái Hà

Trong đêm 24.12, hàng ngàn người đã đến nhà thờ Thái Hà để tham dự chương trình Hoan Ca Giáng Sinh và thánh lễ Đêm Giáng Sinh.

Chương trình Hoan Ca Giáng Sinh diễn ra lúc 20 giờ 00 sau đó là thánh lễ dành cho người lớn lúc 22 giờ 00. Cũng như mọi năm, tại nhà thờ Thái Hà đều có thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 18 giờ 00.

Năm nay, chương trình Hoan Ca Giáng Sinh tại Thái Hà được gọi là ‘Chương trình cây nhà lá vườn’ vì do các ca viên của 14 ca đoàn đang phục vụ tại Thái Hà thực hiện.

Thánh lễ dành cho người lớn do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ Thái Hà chủ tế và cha Giuse Ngô Văn Kha, DCCT giảng lễ.

Thánh lễ diễn ra sốt sắng, đặc biệt với các bài thánh ca quen thuộc mà ca đoàn Giêrađô, một trong 14 ca đoàn đang phục vụ tại nhà thờ Thái Hà hát lễ.

Giáng Sinh là một trong hai dịp lễ trọng đại của người Công giáo, cùng với đại lễ Chúa Phục Sinh (diễn ra cuối tháng 3 và đầu tháng 4). Vào mỗi dịp lễ Giáng Sinh, người Công giáo không chỉ trang trí bên ngoài, nhưng còn chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ này.

Tại nhà thờ Thái Hà nơi có tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, các cha cũng đã ngồi tòa giải tội các ngày trước đêm Giáng Sinh và đã có hàng ngàn người đến hòa giải với Chúa qua Bí Tích Giải Tội.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.