Hình ảnh Linh Cữu Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng về đến Hà Nội

Đêm qua, lúc 23 giờ 10, thứ Năm, 05.07, Quý Đức cha, quý linh mục, nam nữ tu sĩ, quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng gia đình đã đón linh cữu cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, số 40 Nhà Chung.

Hiện linh cữu cha Giuse được quàn tại Hội trường lớn Đại chủng viện Thánh Giuse.

Theo thông báo của Toà Tổng Giám phận Hà Nội, chương trình tang lễ cha Giuse diễn ra như sau:

THỨ SÁU, Ngày 06 tháng 7 năm 2018

6h00: Thánh lễ (Đức Cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh – chủ tế)

8h00: Bắt đầu lễ viếng

10h00: Thánh lễ (Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – chủ tế)

17h00: Thánh lễ (Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Thánh Phao-lô, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội)

20h00: Thánh lễ (Quý Cha cùng lớp)

THỨ BẨY, Ngày 07 tháng 7 năm 2018

7h30: Di quan ra Nhà thờ

8h00: Thánh lễ An táng (Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn – chủ tế)

Sau đó, thi hài cha Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Phùng Khoang, Hà Nội

Hình ảnh Truyền Thông DonBosco và Đỗ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.