Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà: Hành hương minh niên Mồng Một Tết

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà trong ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi đón tiếp anh chị em trong và ngoài Giáo xứ Thái Hà đến tham dự giờ hành hương kính Đức Mẹ Minh Niên và Thánh lễ tạ ơn cầu bình an đầu năm mới.

Lúc 09 giờ 30, cha Giuse Nguyễn Văn Toản giúp cộng đoàn làm giờ hành hương kính Đức Mẹ: Đến với Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa. Dân lên Mẹ năm mới với 365 ngày sống có sự đồng hành của Mẹ.

Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10 giờ 00, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ Lời Chúa.

Năm nay, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà tổ chức hành hương kính Đức Mẹ cách trọng thể trong ba ngày đầu năm: Mồng Một, Mồng Hai và Mồng Ba Tết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.