Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà: Về với Mẹ trong những ngày đầu năm

Thái Hà ( 08/02/2019 ) Cứ mỗi dịp xuân về, con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp từ khắp mọi miền tuôn đổ về Đền để dâng lên Mẹ những lời nguyện ước đầu năm. Và hôm nay Mồng Bốn Tết cũng có đông đảo bà con giáo dân đến với Mẹ với những ý nguyện.

Ngay từ sáng sớm đã có đoàn hành hương đến với Mẹ. Đoàn đầu tiên thuộc Giáo xứ Giang Xá, Giáo phận Hưng Hoá.

Lúc 9 giờ 30 cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng, DCCT đã bắt đầu bằng giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho anh chị em hành hương đến với Mẹ.

10 giờ 00 thánh lễ diễn ra do cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Vũ Minh Sinh từ Pháp Quốc chia sẻ Lời Chúa.

Được biết, những ngày đầu xuân từ, Mồng Một Tết đến hết Mồng 10 tháng Giêng, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà đều có giờ hành hương kính Mẹ vào lúc 9 giờ 30 sau đó là thánh lễ lúc 10 giờ 00.

Ngày mai thứ Bảy, Mồng 5 tháng Giêng, thứ Bảy đầu năm Âm lịch, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm sẽ chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ sẽ có 30 phút hành hương kính Mẹ.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.