Đền Đức Mẹ Thái Hà kỷ niệm 89 năm cỗ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cách đây 89 năm, ngày 03 tháng 12 năm 1932, các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã chính thức khai mạc giờ cầu nguyện với linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại tu viện Thái Hà.

Theo ghi nhận, trong ngày khai mạc, chỉ có 20 người tham dự. Tuy nhiên, mấy tháng sau, số người tham dự đã tăng lên hàng ngàn người; cụ thể: vào ngày 11 tháng 2 năm 1933 có 600 người; ngày 18 tháng 2 năm 1933 có 800 người; ngày 11 tháng 3 tăng lên 1600 người; ngày 18 tháng 3 có 1900 người; ngày 2 tháng 4 có 2200 người và ngày 22 tháng 4 năm 1933 số người tham dự đã tăng lên 2575 người. Sự tăng vọt số người tham dự khiến Đức cha Gendreau, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Nội đã phải lên tiếng khuyên can: “Từ từ, thong thả, chỉ là ngọn lửa rơm, không kéo dài đâu!”

Cho đến năm 1946, đã có khoảng 300 bảng tạ ơn được gắn xung quanh tường nhà thờ Thái Hà. Những bảng tạ ơn này không chỉ của người công giáo Việt Nam mà của nhiều người Pháp, không chỉ của người nghèo mà của người giầu có. Họ đến từ khắp nơi tại Bắc Kỳ. Vào mỗi thứ Bảy, có hàng ngàn người đến Thái Hà, có người đi bộ cách xa Đền Đức Mẹ cả 50 km. Mỗi ngày thứ Bảy có 5 giờ làm việc kính Đức Mẹ.

Sau năm 1959, tất cả các thừa sai Canada còn ở lại Hà Nội đã bị trục xuất. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chỉ còn một mình cha Giuse Vũ Ngọc Bích. Ngài như cây đèn chầu bên bàn thờ Đức Mẹ, một mình coi Đền. Điều đặc biệt, dù chỉ một mình, nhưng ngài vẫn luôn trung thành giữ các giờ khấn Đức Mẹ vào mỗi thứ Bảy. Ngài vất vả đến độ, sau này, cứ vào ngày thứ Bảy là ngài bị căn bệnh mà bác sĩ đặt cho là “hội chứng ngày thứ Bảy”. Nhờ ngài mà Đền Đức Mẹ và các giờ khấn tiếp tục đến hôm nay.

Hiện nay, tại Đền Đức Mẹ Thái Hà, hàng tuần vào mỗi thứ Bảy có ba giờ khấn Đức Mẹ vào lúc 9g00, 11g00 và 17g30. Sau mỗi giờ khấn đều có thánh lễ cho các tín hữu từ nơi xa đến hành hương Đền Mẹ. Đặc biệt, vào ngày mùng Ba Tết âm lịch và ngày thứ Bảy đầu năm âm lịch, hàng vạn tín hữu đã từ khắp nơi trảy hội lên Đền cầu khấn Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Mỗi năm, có hàng ngàn người nhận được sự trợ giúp của Mẹ, trong số hàng trăm ngàn người trẩy hội lên Đền. Biết bao bảng tạ ơn của các con cái Mẹ được gắn trên bức tường sau núi đá. Có những bảng tạ ơn từ những năm 1932, dĩ nhiên, sau 89 năm, hàng tuần vẫn có hàng trăm người đến để cám ơn Đức Mẹ và cầu nguyện với Mẹ để nhờ Mẹ, xin Chúa ban ơn cho hết thảy mọi người.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cám ơn Mẹ đã chọn Thái Hà làm nơi để các giáo dân Miền Bắc có thể hàng tuần đến với Mẹ. Qua 89 năm, chúng con thêm xác tín rằng: “Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi!”.

Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT