Đền Đức Mẹ Thái Hà: Mồng Hai Tết – Kính nhớ ông bà tổ tiên

Ngày Mồng Hai Tết Nguyên Đán, Giáo hội mời gọi con cái mình hướng về ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các ngài.

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà có giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 9 giờ 30. Thầy Phanxicô X. Trần Văn Bắc đã giúp cộng đoàn khấn với Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày đầu năm. Dâng lên Mẹ những lời tạ ơn và xin ơn của những anh chị em đã đến với Đức Mẹ tại ngôi đền này trong suốt năm qua cũng như dâng lên mẹ những ước nguyện của con cái Mẹ đến đây trong ngày đầu năm mới này.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ 00 do cha Giuse Nguyễn Văn Toản chủ tế và giảng lễ. Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân.

Bà con giáo dân Thái Hà và ngoài giáo xứ đã về với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đông đảo để hành hương kính Mẹ ngày đầu năm và tham dự thánh lễ.

Sáng mai, Mồng Ba Tết, ngày cầu nguyện xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm. Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giờ hành hương sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 30 và 10 giờ 00 Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận sẽ cử hành thánh lễ đồng tế.

TRUYỀN THÔNG THÁI HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.