ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh tiếp nhận 7 học bổng Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn từ Đại học Công lập Chicago

Vào ngày 27/11/2018 vừa qua, ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh đã đến thăm trường Đại học Công lập Chicago và tham dự nghi thức tiếp nhận 7 học bổng Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn cho các Linh mục và Tu sĩ Việt Nam.

Tiến sĩ Richard Darga, Khoa trưởng Đặc trách Giảng huấn và Học bổng; Tiến sĩ Nancy Grim, Phó Khoa trưởng Đặc trách Ban Tiến sĩ Dược khoa; và Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ đã đại diện Ban Giám đốc Đại học đón tiếp Đức Cha.

Mở đầu chương trình, Tiến sĩ Richard Darga đã kính lời chào mừng Đức Cha đến thăm trường Đại học Công lập Chicago – là một cơ sở giáo dục đã được thành lập vào năm 1867, cách nay hơn 150 năm. Trường đào tạo sinh viên ban Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ Giáo dục, ban Tiến sĩ Dược khoa cùng các chuyên ngành khác (như Y tế, Điện toán, Kinh doanh).

Nhờ sự quảng đại của một tổ chức tư nhân mà trường có cơ hội trao tặng 7 học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9/2019. Chương trình hoc gồm 3 năm (với 2 năm học “online” từ Việt Nam và 1 năm học “onsite” hay “on campus” tại Hoa Kỳ).

Thời gian 1 năm du học tại Hoa Kỳ nhằm giúp sinh viên soạn thảo và trình duyệt tiểu luận cao học. Khi tiểu luận cao học được chấp thuận, các sinh viên trong chương trình sẽ nhận bằng Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn (Master’s degree in Community Servant Leadership) tại Hoa Kỳ cùng ngày với các sinh viên người Mỹ học chung trường.

Tiếp lời Khoa trưởng, Đức Cha có lời cám ơn Ban Giám đốc Đại học đã ưu ái dành 7 học bổng cho các linh mục và tu sĩ Việt Nam – là sinh viên tương lai trong chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn. Ngài tin tưởng các sinh viên tương lai nầy sẽ thành công trong việc học và sẽ cũng thành thạo trong việc áp dụng lý thuyết lãnh đạo phục vụ đã học được trong chương trình vào đời sống mục vụ các giáo xứ và cộng đoàn tu sĩ.

Sau nghi thức trao tặng học bổng, Tiến sĩ Khoa trưởng đã hướng dẫn Đức Cha đi thăm một vài lớp học, thư viện đại học và nhà nội trú – là nơi những sinh viên ở xa trường có thể ở lại dùng cơm và nghỉ ngơi trong thời theo học chương trình.

Sau đây là các môn học và nội dung chương trình:

I. CÁC MÔN HỌC

 • Organizational Dynamics
 • Management & Supervision of Organizations
 • Project Management Tools & Techniques
 • Human Resources & Development
 • Financial Resources & Development
 • Adult Teaching & Learning
 • Adult Curriculum Development
 • Community Leadership Practicum
 • Master’s Thesis or Project

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 1. NĂM THỨ NHẤT

Học “Online” từ Việt Nam

 • Fall Sessions: August-December 2019
  • 1 course
 • Spring Session: January-May 2020
  • 1 course
 1. NĂM THỨ HAI

Học “Online” từ Việt Nam

 • Fall Sessions: August-December 2020
  • 2 course
 • Spring Session: January-May 2021
  • 2 courses
 1. NĂM THỨ BA

Học “Onsite” hay “On campus” tại Hoa Kỳ

 • Fall Sessions: August-December 2021
  • 2 courses
 • Spring Session: January-May 2022
  • Master’s Thesis or Project
 • Summer Session: January-May 2022
  • Graduation – Master’s Degree in Community Servant Leadership

Nguyễn Công Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.