ĐHY Kurt Koch: Từ một lịch sử ly khai có thể nảy sinh một phần của sự hòa giải

ĐHY Kurt Koch (ANSA)

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đánh giá cao bản dịch tiếng Ý mới của “Tuyên ngôn Chung giữa Công giáo và Tin lành Luther”, được thực hiện trong năm 1999 và cho rằng đây là một bước tiến mới cho hành trình đối thoại đại kết.

Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng y Kurt Koch nói: “Chúng ta không thể xóa bỏ lịch sử của sự chia rẽ, nhưng bản dịch mới này sẽ là một phần của lịch sử hòa giải của chúng ta”.

Tuyên ngôn Chung về ơn Công chính hóa, giữa Công giáo và Tin lành năm 1999 là một bước quan trọng trên con đường hòa giải giữa Công giáo và Tin lành. Vào thế kỷ XVI, vấn đề ơn cứu độ đã nảy sinh những tranh cãi gay gắt và hậu quả là sự ly khai trong Giáo hội. Đây là một văn bản chính thức trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Tin lành Luther, và được coi là một bước quan trọng hướng tới việc tìm ra những điểm cơ bản giữa Giáo hội Công giáo và Tin lành, cụ thể là vấn đề ơn cứu độ.

Hai mươi năm sau thỏa thuận ban đầu, một bản dịch tiếng Ý mới đã được Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới công bố vào ngày 03/01/2021 – kỷ niệm 500 năm Martin Luther bị Giáo hội Công giáo ra vạ tuyệt thông. Theo Đức Hồng y Kurt Koch, đây vẫn là một “vết thương đau đớn”. Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đang phải đối diện với thách đố cần phải làm rõ, từ quan điểm đại kết, những vấn đề lịch sử, thần học và giáo luật liên quan đến việc Martin Luther bị vạ tuyệt thông. Nhiệm vụ này từ lâu đã được giao cho một nhóm các chuyên gia đại kết. “Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần có thể xuất bản một ‘Sứ điệp chung’. Không muốn nói trước kết quả cuối cùng, điều quan trọng là mục sư Junge và tôi tin rằng qua việc xuất bản ấn bản tiếng Ý nhân kỷ niệm 500 năm ngày Luther bị vạ tuyệt thông, là một ý định vững chắc tiếp tục tiến bước trên con đường hòa giải của chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng”, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô khẳng định.

Hướng đến những bước tiến trong tương lai, Đức Hồng y Chủ tịch cho biết, vào năm 2030, Công giáo và Tin lành sẽ cử hành 500 năm ngày “Tuyên xưng Augustana”, một phần bản tuyên xưng của Luther vào năm 1530. Đây là dịp Công giáo và Tin lành có thể tái khám phá khả năng đại kết, một nhiệm vụ có nhiều hy vọng trong tương lai.

Ngọc Yến – Vatican News