ĐHY Parolin: Đối thoại liên tôn là công cụ cần thiết chống bài Do Thái

Trong bài phát biểu kết thúc diễn đàn được tổ chức tại Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã trình bày về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái và cách loại bỏ nó thông qua đối thoại liên tôn.

Diễn đàn có tựa đề “Không bao giờ lặp lại: Đối đầu với sự trỗi dậy toàn cầu của chủ nghĩa bài Do Thái”, được tổ chức online.

Bài Do Thái nghĩa là loại trừ nguồn gốc Ki-tô giáo của chúng ta

Đức Hồng y Parolin nhắc lại lời của Đức Thánh Cha nói rằng bất cứ hình thức bài Do thái nào đều là “sự loại trừ nguồn gốc Ki-tô giáo của chúng ta”, và như thế nó là một điều mâu thuẫn. Ngài nói rằng thông điệp Fratelli Tutti – Tất cả anh em – đưa ra một suy tư về sự xuyên tạc của “các khái niệm cơ bản” như dân chủ, tự do, sự thờ ơ, “sự đánh mất ý nghĩa của ý thức lịch sử” và phân biệt chủng tộc, những thứ cũng được phản ánh trong chủ nghĩa bài Do Thái.

Tiếp đến Đức Hồng y trích một tài liệu mới được khám phá, được cố Hồng y Gasparri, người từng giữ chức Quốc vụ khanh Tòa Thánh, trả lời thư của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ về bạo lực chống người Do Thái trong bối cảnh thế chiến thứ nhất. Nhân danh Đức Giáo hoàng Biển Đức XV, Đức Hồng y Gasparri viết rằng các quyền tự nhiên của con người cũng cần được “tuân thủ và tôn trọng trong mối quan hệ với con cái Israel như đối với tất cả mọi người, vì sẽ không phù hợp với công lý và tôn giáo khi làm tổn hại đến họ chỉ vì sự khác biệt niềm tin tôn giáo”.

Vai trò của ký ức lịch sử

Đức Hồng y Quốc vụ khanh cũng nhấn mạnh đến vai trò của ký ức lịch sử khi nói rằng “để vượt qua rất nhiều hình thức thù hận đáng lên án, chúng ta cần có khả năng cùng nhau tưởng nhớ. Ngài nói: “Ký ức là chìa khóa để tiếp cận tương lai và trách nhiệm của chúng ta là phải truyền lại nó một cách đàng hoàng cho các thế hệ trẻ”.

Đức Hồng Y Parolin kết luận rằng đối thoại liên tôn là một công cụ không thể thiếu để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.(CSR_8552_2020)

Hồng Thủy – Vatican News