ĐHY Parolin gởi sứ điệp đến “Hội nghị thượng đỉnh về thích ứng khí hậu”

Biến đổi khí hậu

Trưa ngày 25/1, ĐHY Pietro Parolin đã đại diện Đức Thánh Cha gởi những suy tư về khí hậu đến “Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về thích ứng khí hậu” diễn ra trực tuyến trong hai ngày 25 &26/01, do Hà Lan đăng cai, quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới và các bên liên quan.

Trong sứ điệp, ĐHY Parolin nhấn mạnh đến sự biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu với những tác động nghiêm trọng về môi trường, xã hội, kinh tế, chính trị và phân phối hàng hoá. ĐHY cũng nhấn mạnh đây là nhu cầu phải hành động cấp thiết trong bối cảnh đạo đức và công bằng xã hội.

Các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính không chỉ liên quan đến lĩnh vực công nghệ, mà còn là vấn đề của các mô hình tiêu dùng, giáo dục và lối sống. Hơn nữa, việc giảm phát thải khí nhà kính là cần thiết nhưng chưa đủ, vì còn cần phải tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi. Đây là một mệnh lệnh đạo đức vì khí hậu biến đổi dẫn đến những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với những người nghèo và với các thế hệ tương lai.

Các hoạt động giảm thiểu và thích ứng này phải có một chiến lược dài hạn chung và toàn cầu, dựa trên những cam kết cụ thể và xác định. Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành một mình, nhưng cần củng cố chủ nghĩa đa phương và đồng trách nhiệm toàn cầu.

Đức Hồng Y kết luận, chúng ta đang đứng trước một thách thức trọng đại vì lợi ích chung. Chúng ta không có một chọn lựa nào khác hơn là phải nỗ lực hết sức để thực hiện một phản ứng tập thể có trách nhiệm, chưa có tiền lệ, để cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung. ĐHY cũng thay mặt Đức Thánh Cha chúc hội nghị mang lại kết quả và thành công. (CSR_602_2021)