ĐHY Parolin khẳng định hiệp định tạm thời với Trung Quốc đã được các vị Giáo hoàng trước đây quan tâm

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định rằng cần tiếp tục đối thoại với Trung Quốc để có thể đạt được những kết quả nhất quán hơn. Trong hai năm qua, Đức Hồng y đã nhận thấy “những dấu hiệu của sự hợp tác giữa các tín hữu Công giáo Trung Quốc, dù lâu nay vốn vẫn chia rẽ về nhiều vấn đề.”

Phát biểu trong diễn văn khai mạc hội nghị do Trung tâm Truyền giáo PIME tổ chức tại Milan với chủ đề “Một Trung Quốc khác. Thời gian khủng hoảng, thời gian thay đổi”, một hội nghị kỷ niệm 150 năm các nhà truyền giáo của Hội Truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại hiện diện tại Trung Quốc, Đức Hồng y Parolin nói rằng Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục chỉ là bước khởi đầu.

Được bắt đầu từ thời Đức Pio XII

Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng từ thời Đức Pio XII, Tòa Thánh đã “cảm thấy cần phải đối thoại, ngay cả khi hoàn cảnh thời đó có nhiều khó khăn.” Vào những năm 1980, hành trình này được mở lại. Theo Đức Hồng y, tất cả các Giáo hoàng, từ Đức Phaolô VI đến Đức Phanxicô đều tìm kiếm điều mà Đức Biển Đức XVI đã chỉ ra, đó là khắc phục “tình trạng hiểu lầm và thiếu hiểu biết lẫn nhau trầm trọng”. Đây là điều “không có lợi cho chính quyền Trung Quốc cũng như cho Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc.” Đức Hồng y cho biết chính Đức Biển Đức XVI đã phê chuẩn “dự thảo hiệp định về bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc và chỉ đến năm 2018 hiệp định này mới có thể được ký kết”.

Đức Hồng y muốn xác định rõ rằng hiệp định thực sự có tính mục vụ, không có tính chính trị, nhưng chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục.

Nhiều vấn đề nhưng không thể giải quyết một lúc

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết ngài “nhận thức được sự tồn tại của nhiều vấn đề khác liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. Nhưng không thể giải quyết tất cả vấn đề chung với nhau và chúng ta biết rằng con đường dẫn đến bình thường hóa hoàn toàn sẽ còn dài, như Đức Biển Đức XVI đã dự đoán vào năm 2007. Tuy nhiên, vấn đề bổ nhiệm các giám mục có tầm quan trọng đặc biệt. Thực tế đó là vấn đề khiến Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đau đầu nhất trong sáu mươi năm qua”. (CSR_7131_2020)

Hồng Thủy – Vatican News